Raport społeczny druk

Dokument ten prezentuje najistotniejsze obszary działalności Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Pokazuje podejście Spółki do takich aspektów jej działalności jak: środowisko, pracownicy i zaangażowanie społeczne. Jego przygotowanie poprzedziła szeroka analiza wszystkich aspektów funkcjonowania naszego Zakładu, przy zastosowaniu międzynarodowego wzorca raportowania efektów działań firm na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative (GRI). Dokument został także poddany zewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., która dokonała jego oceny w odniesieniu do jasno określonych wskaźników.

Publikacja ta powstała przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Gdańska, z którymi Zakład Utylizacyjny pragnie się podzielić doświadczeniem, pokazać jak funkcjonuje spółka i jakie wartości są dla spółki szczególnie ważne.

Raport obejmuje działania ZU od 2016 do 2017 roku, a jego kolejne edycje będą wydawane w cyklu dwuletnim.

Raport posiada 88 stron, dostępny jest online pod adresem http://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/raport-spoleczny/.

  • Jak figurujemy Czyli nasze dane kontaktowe

    Administratorem Twoich danych osobowych jest RECT. Michał Sędkowski z siedzibą w Brwinowie (05-840), ul. Radomska 5. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    +48 535 55 67 33
    Brwinów, Poland
    NIP: PL534-241-94-66